תנ"ך - ויקרא פרק ו פסוק יט - הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...