תנ"ך - ויקרא פרק ו פסוק ז - וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני־אהרן לפני ה' אל־פני המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...