תנ"ך - ויקרא פרק ז פסוק יג - על־חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על־זבח תודת שלמיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...