תנ"ך - והקריב ממנו אחד מכל־קרבן תרומה לה' לכהן הזרק את־דם השלמים לו יהיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...