תנ"ך - ויקרא פרק ז פסוק טו - ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא־יניח ממנו עד־בקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...