תנ"ך - ונפש כי־תגע בכל־טמא בטמאת אדם או׀ בבהמה טמאה או בכל־שקץ טמא ואכל מבשר־זבח השלמים אשר לה' ונכרתה הנפש ההוא מעמיה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...