תנ"ך - ויקרא פרק ז פסוק כה - כי כל־אכל חלב מן־הבהמה אשר יקריב ממנה אשה לה' ונכרתה הנפש האכלת מעמיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...