תנ"ך - ויקרא פרק ז פסוק כו - וכל־דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...