תנ"ך - זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי ה' ביום הקריב אתם לכהן לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...