תנ"ך - אשר צוה ה' לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...