תנ"ך - ויקרא פרק ז פסוק ה - והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה לה' אשם הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...