תנ"ך - כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר־בו לו יהיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...