תנ"ך - ויקרא פרק ח פסוק יב - ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...