תנ"ך - קח את־אהרן ואת־בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת׀ פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...