תנ"ך - ויתן את־הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...