תנ"ך - ויקרא פרק ח פסוק ג - ואת כל־העדה הקהל אל־פתח אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...