תנ"ך - ויקרא פרק ח פסוק לב - והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...