תנ"ך - ויקרא פרק ח פסוק לד - כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשת לכפר עליכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...