תנ"ך - ויקרא פרק ח פסוק לה - ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את־משמרת ה' ולא תמותו כי־כן צויתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...