תנ"ך - ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...