תנ"ך - וישחט את־העלה וימצאו בני אהרן אליו את־הדם ויזרקהו על־המזבח סביב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...