תנ"ך - ואת־העלה המציאו אליו לנתחיה ואת־הראש ויקטר על־המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...