תנ"ך - ויקרב את־המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על־המזבח מלבד עלת הבקר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...