תנ"ך - ויקרא פרק ט פסוק כא - ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני ה' כאשר צוה משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...