תנ"ך - ויקרא פרק ט פסוק כב - וישא אהרן את־ידו ידיו אל־העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...