תנ"ך - ויבא משה ואהרן אל־אהל מועד ויצאו ויברכו את־העם וירא כבוד־ה' אל־כל־העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...