תנ"ך - ויקרב אהרן אל־המזבח וישחט את־עגל החטאת אשר־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...