תנ"ך - ספר שיר השירים

Book of Song of songs

מספר הסדרים: 2

מספר הפרשיות: 19

מספר הפרקים: 8

מספר הפסוקים: 117

מספר המילים: 1250

מספר האותיות: 5141