תנ"ך - ספר שיר השירים פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים