תנך - ספר שיר השירים פרק ב פסוק יב

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: