תנ"ך - שיר השירים פרק ב פסוק יב - הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...