תנ"ך - שיר השירים פרק ב פסוק טז - דודי לי ואני לו הרעה בשושנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...