תנ"ך - שיר השירים פרק ב פסוק ו - שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...