תנ"ך - ספר שיר השירים פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים