תנ"ך - שיר השירים פרק ד פסוק יג - שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים כפרים עם־נרדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...