תנ"ך - כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...