תנ"ך - שיר השירים פרק ד פסוק ה - שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...