תנ"ך - לבבתני אחתי כלה לבבתני באחד באחת מעיניך באחד ענק מצורניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...