תנ"ך - ספר רות

Book of Ruth

מספר הסדרים: 2

מספר הפרשיות: 1

מספר הפרקים: 4

מספר הפסוקים: 85

מספר המילים: 1296

מספר האותיות: 4949