תנ"ך - ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...