תנ"ך - רות פרק א פסוק ו - ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי־פקד ה' את־עמו לתת להם לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...