תנ"ך - רות פרק ב פסוק יב - ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר־באת לחסות תחת־כנפיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...