תנ"ך - רות פרק ב פסוק יז - ותלקט בשדה עד־הערב ותחבט את אשר־לקטה ויהי כאיפה שערים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...