תנ"ך - ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שכבת מרגלתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...