תנ"ך - ויהי ביתך כבית פרץ אשר־ילדה תמר ליהודה מן־הזרע אשר יתן ה' לך מן־הנערה הזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...