תנ"ך - ותקח נעמי את־הילד ותשתהו בחיקה ותהי־לו לאמנת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...