תנ"ך - נביאיך חזו לך שוא ותפל ולא־גלו על־עונך להשיב שביתך שבותך ויחזו לך משאות שוא ומדוחים: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...