תנ"ך - איכה פרק ג פסוק ו - במחשכים הושיבני כמתי עולם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...