תנ"ך - איכה פרק ג פסוק ח - גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...