תנ"ך - נעו עורים בחוצות נגאלו בדם בלא יוכלו יגעו בלבשיהם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...