תנ"ך - זכו נזיריה משלג צחו מחלב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...